ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2021/2022

Пон, 13.09.2021

Здравейте, ученици и родители!

Поздравяваме Ви с настъпването на новата учебна година!

Пожелаваме на всички да е спорна, ползотворна и успешна!

На 15.09.2021 г /сряда / от 9:00ч. в двора на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" ще се проведе официално откриване на учебната година само за учениците от VIII клас. За учениците от IX до XII клас е предвидена среща с класните ръководители от 10:00 часа. както следва :

Във връзка с епидемиологичната обстановка молим да се спазват всички противоепидемиологични мерки:

Задължително носене на лични предпазни средства при влизане в сградата на училището – маска, шлем. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Забранено е струпването на хора в коридорите на училището и в санитарните помещение на повече от 5 човека. При влизане в класната стая всеки ученик е длъжен да дезинфекцира ръцете си. Ученик без маска не се допуска в сградата на училището!

15.516 ms. | 2.00 MB