ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2020/2021

Пон, 14.09.2020

Здравейте, ученици и родители!

Поздравяваме Ви с настъпването на новата учебна година!

Пожелаваме на всички да е спорна, ползотворна и успешна!

  1. На 15.09.2020 г /вторник/ официално откриване на учебната година няма да се проведе в предвид епидемиологичната обстановка в страната.
  2. За учениците от 8 до 12 клас е предвидена среща с класните ръководители от 8:00 часа. както следва :

8 а клас в 8 кабинет

Класен ръководител: инж. Недка Петрова

8 б клас в 2 кабинет

Класен ръководител: Петър Попов

9 а клас в 14 кабинет

Класен ръководител: инж. Димитринка Русева

9 в клас в 5 кабинет

Класен ръководител: Величка Димова

10 а клас в11 кабинет

Класен ръководител: Радостинка Георгиева

11 а клас в 6 кабинет

Класен ръководител: Веселина Тупарова

11 б клас в 3 кабинет

Класен ръководител: Динко Динев

12 а клас в 17 кабинет

Класен ръководител: Десислава Стоянова

Във връзка с епидемиологичната обстановка молим да се спазват всички противоепидемиологични мерки:

  1. Задължително носене на лични предпазни средства при влизане в сградата на училището – маска, шлем. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.
  2. Забранено е струпването на хора в коридорите на училището и в санитарните помещение на повече от 5 човека.
  3. При влизане в класната стая всеки ученик е длъжен да дезинфекцира ръцете си.

Ученик без маска не се допуска в сградата на училището!

10.733 ms. | 4.00 MB