Консултиране с педагогическия съветник на СПГСГ“Арх.Г.Козаров“

Съб, 21.03.2020

Основната дейност на педагогическият съветник е да консултира и подпомага учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. По въпроси на самозаявили се ученици, родители и учители;

По график за оказване на обща подкрепа на ученици с проблемно поведение и/или с обучителни затруднения и получили слаби оценки за първи учебен срок.

*Kариерно консултиране на ученици;

*На ученици преживели тормоз и/или станали свидетели на насилие;

*Подпомагане на личностното развитие и адаптирането на учениците;

*По всички въпроси, които ученикът,родителят и учителят имат желание да споделят;

Всички, които имат желание да се свържат с мен, да го направят на:

vstanilova@pgsg-sliven.com

Вилиана Станилова - педагогически съветник

ОЧАКВАМ ВИ !!!

Снимки

10.322 ms. | 4.00 MB