Анета Иванова – член на Съюза на учените в България

Вто, 27.11.2018

Съюзът на учените в България е учреден през месец октомври 1944 г. от 17 видни български учени. Съюзът бързо се разраства и става най-голямата организация на учени и преподаватели във висшите училища. Той обединява учени от различни научни направления, в различна възраст, с различни политически убеждения. През годините на съществуването си, Съюзът неотклонно отстоява своите позиции на независима, неправителствена, нестопанска, неполитическа, професионално-творческа организация на учените. Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. Съюзът участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт във формирането и реализирането на националната политика за развитието на науката и висшето образование.

СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната творческа и професионална дейност. Анета Иванова, учител по биология и здравно образование в СПГСГ „Арх. Г. Козаров“, получи покана за членство към Съюза на учените в България, клон Сливен, през месец май 2018г. Приложени бяха следните документи:

  1. Творческа биография.
  2. Библиографска справка за основните трудове /съгласно БДС № 973572/.
  3. Писмен доклад - становище от препоръчителите за научната и дейност.
  4. Копие от две научни публикации.

С решение на ръководството на секцията на СУБ, клон Сливен Анета Иванова бе приета за индивидуален член. На 12 ноември 2018г. председателят на СУБ, клон Сливен доц. д-р Михаела Топалова връчи дипломите на Анета Иванова и другият новоприет член Ани Иванова.

Снимки

Файлове

Диплом

Portable Document Format [401 KB]

12.087 ms. | 4.00 MB