Визия

СПГСГ – институция, предоставяща равен достъп до образование на всички ученици и неограничени възможности за развитие чрез образование, което в най-голяма степен съответства на индивидуалните потребности, потенциал и цели на отделния ученик и което осигурява успешна индивидуална реализация и равноправно социално включване на подрастващите в развитието на местните общности и страната.

Мисия

10.037 ms. | 4.00 MB