Архитект Георги Симеонов Козаров

По-важни дати от личния и семейния живот:

По-важни дати от дейността му като архитект, строителен предприемач и индустриалец

Снимки

Презентация

10.720 ms. | 2.00 MB