#Държавни изпити

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

Сесия август – септември

2.График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2021 година**

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия август-септември 2021 година

11.809 ms. | 4.00 MB