Документи на СПГСГ

Правилник за дейността 2020/2021

Portable Document Format [28.9 MB]

График изпити март СФО 2019/2020

Portable Document Format [317 KB]

График изпити СФО 2019/2020

Portable Document Format [436 KB]

План за бедствия и аварии

Portable Document Format [9.46 MB]

Седмично разписание 2019/2020

Portable Document Format [2.10 MB]

РПП 2019/2020

Portable Document Format [14.8 MB]

Правилник за ЗБУТ 2018/2019

Portable Document Format [13.1 MB]

Правилник за дейността.pdf

Portable Document Format [4.50 MB]

Етичен кодекс 2018/2019

Portable Document Format [2.73 MB]

13.682 ms. | 4.00 MB