Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Актуално

Пон, 15.06.2020

Съобщение!

Уважаеми, зрелостници от СПГСГ „Арх. Г. Козаров“, Уведомяваме Ви, че в периода от 15.06.2020 до 17.06.2020год. може да се запознаете с писмените си работи от ДЗИ през 2020 год. Проверката се извършва в сградата на гимназията в присъствието на член на Училищната зрелостна комисия.

Пет, 24.04.2020

Учебни материали за 24.04.2020 година

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока. За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook. При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка. VIII клас VIII а клас, БЕЛ, "Съперничество или братство", литературно упражнение" , учител: Добринка Кирякова VIIIa клас, Английски език, Тема: "5c Grammar in Use" , Учител: Десислава Стоянова VIIIб клас, Английски език, тема: "Celebrations and traditions-use of English ", учител: Силвия Пенева VIIIв клас, Английски език, тема: "Travel" , учител: Силвия Пенева VIIIа клас, Биология и здравно образование, тема: "Висша нервна дейност" , учител: В. Димова VIII б клас, Философия, Тема:" Личност и себепознаване ", Вилиана Станилова VIIIб ФВС Тема: „АЕРОБИКА-УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО“ , Учител: А.Пеев IX клас IXa клас, Английски език, тема: " Skills Work - garden plants & domestic animals ", учител: Силвия Пенева IXа клас, Биология и здравно образование, тема: "Осмотично поведение на еукариотни клетки ", учител: В. Димова IXа клас, Химия и ООС, тема: "Въглехидрати. Монозахариди. Глюкоза ", учител: В.Димова X клас X а,б клас, БЕЛ, Тест "Литература между двете световни войни ", учител: Добринка Кирякова X а,б Физика Тема: "Ренгенови лъчи " Учител: Зорница Славова X а б Математика Тема:"Формули за медиани и ъглополовящи на триъгълник " Учител: Зорница Славова X а клас, Философия, Тема:" Философско познание и реалност ", Вилиана Станилова X а,б клас – История – Тема: „От партийно към безпартийно управление ” Учител: Радостинка Георгиева Xа клас Химия и ООС, тема: "Органични съединения ", учител: В Димова X а-X б ФВС Тема: „VIII-те упражнения за цялото тяло “, Учител: А.Пеев XI клас XIa клас, Английски език, Тема: "Working in the city" , Учител: Десислава Стоянова XI а клас – История – Тема: „България в перипетиите на Първата световна война ” Учител: Радостинка Георгиева XIа клас, учебен предмет: строителна механика, тема: "Решаване на ферми чрез изрязване на възли - проверка на получените резултати" , учител: инж. Маия Георгиева XI клас, Философия, Тема: Човек. Човек и общество ", Вилиана Станилова XIа ФВС „ПЛАНК-упражнения у дома“ , учител: А.Пеев XII клас XIIб клас, ЧЕП-Английски език, Тема: "Business Letters ", Учител: Десислава Стоянова XII а б Математика,Тема:"Квадратна функция" ,Учитер:Зорница Славова XII а и XII б клас, Свят и личност, Тема:" Балканите- свят на кръстопът, среща на етноси и култури ", Вилиана Станилова XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - ПРИМЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА Изчисляване и конструиране на проста греда VIII ; учител: инж.Дарина Попова XII "Б" Производствена практика; Tема: Същност на санирането на сгради и съоръжения ; учител: инж.Дарина Попова Тема на педагогическия съветник: Интернет заплахи , Вилиана Станилова

Чет, 23.04.2020

Учебни материали за 23.04.2020 година

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока. За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook. При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка. VIII клас VIIIа клас, Английски език, Тема: "5b Vocabulary ", Учител: Десислава Стоянова VIIIб клас, английски език , тема: "Writing an email describing a celebration you attended ", учител: Силвия Пенева VIIIА и VIIIБ клас, учебен предмет: Предприемачество , учител: инж. П. Златев VIII в клас – История – Тема: „Националната идея в Западна Европа и на Балканите ” Учител: Радостинка Георгиева VIIIб клас Mатематика Tема: „Четириъгълник, описан около окръжност ” Учител: инж. Димитринка Русева VIIIв клас, Химия и ООС, тема: III (13) A група. Алуминий" , учител В. Димова VIIIв клас, Биология и здравно образование, тема: "Висша нервна дейност ", учител: В. Димова VIII клас - Изобразително изкуство Тема: Технологии в изящните изкуства – живопис Преподовател : Димитър Кавръков VIIIа-VIIIб-VIIIв ФВС, тема „Аеробика за цялото тяла “ , учител: А.Пеев IX клас IXа клас Mатематика Tема: „Метрични зависимости между отсечки в окръжност ” Учител: инж. Димитринка Русева IX а клас – География – Тема: „Третичен сектор. Транспорт ” Учител: Радостинка Георгиева IX а клас – История – Тема: „Международните отношения под знака на Студената война ” Учител: Радостинка Георгиева IXа клас, Биология и здравно образование, тема "Клетъчно ядро ", учител: В. Димова IXА клас II група, специалност: геодезия, дата: 23.04.2020 г. Тема: Извършване на геометрична нивелация учител: инж. П. Златев IX клас - Изобразително изкуство Тема: Сценични изкуства Преподовател: Димитър Кавръков X клас Xа клас, Биология и здравно образование, тема: "Произход на живота- съзнание или материя ", учител В. Димова Xа; Учебна практика; Тема; Стени от съвременни материали YTONG ;Преподавател, Динко Динев Xб; Учебна практика; Тема; Покривни Покривки; Преподавател; Динко Динев X б клас, Философия, Тема:" Философското познание и реалността ", Вилиана Станилова X клас - Изобразително изкуство Тема: Изкуството на филмовия декор Преподовател: Димитър Кавръков Xб клас, Химия и ООС, тема: "Органични съединения ", учител: В. Димова XI клас XIа клас, Английски език, Тема: "What makes people happy ", Учител: Десислава Стоянова XIа клас Mатематика Tема: „Формули за преобразуване на сбор или разлика от тригонометрични функции в произведение ” Учител: инж. Димитринка Русева XIа клас , Градоустройство, Тема: "Правила и норми за разполагане на сградите на основното застрояване в урегулиран поземлен имот " , Учител: Елена Николова XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 5.2, учител: инж. Дарина Попова XI клас Технология на строителството, специалност: СА, - част 5 учител: инж. Дарина Попова XII клас XIIа клас, ЧЕП-Английски език, Тема: "Traveling on business" , Учител: Десислава Стоянова XII а и XII б клас Свят и личност, Тема: "Балкани и балканизация ", учител: Виляна Станилова XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - ПРИМЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА Изчисляване и конструиране на проста греда VIII ; учител: инж.Дарина Попова XII "Б" Производствена практика; Tема: Същност на санирането на сгради и съоръжения ; учител: инж.Дарина Попова Спорт за всички „Йордан Йовчев-един ВЕЛИК шампион “, учител: А.Пеев Тема на педагогически съветник за VIII и IX клас:" Онлайн тормоз - или Кой е отсреща? ", Вилиана Станилова
215.180 ms. | 2.00 MB