Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Актуално

Съб, 04.12.2021

Съобщение !!!

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че с писмо № 11-35/01.12.2021 г. директорът на РЗИ – Сливен, и съгласно т. 4.1. на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, утвърдени със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, в СПГСГ "Арх Георги Козаров" от 06.12.2021 год. се организира обучение по следния график: Учениците от: VIII а, IX а, X а, XI а и XII а – със зелен сертификат, антиген тест или изразено писмено съгласие от родител за изследване, провеждано веднъж седмично са присъствено на училище, за останалите ученици от класа се организира обучение от разстояние в електронна среда – синхронно. Учениците от: VIII б, VIII в, IX б, X в и XII б ще се обучават в ОРЕС Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин.

Пон, 29.11.2021

Уважаеми учители, ученици и родители!

За да използвате новата версия на новото мобилно приложение на електронния дневник "АдминПлюс" трябва да изпълните следните стъпки: Деинсталирайте приложението, което използвате в момента. Свалете новото приложение от Google play или Appstore (в зависимост от мобилното устройство, което използвате). Ако нямате регистрация в платформата АдминПлюс (www.adminplus.bg), трябва първо да се регистрирате. Регистрацията може да се направи както през платформата, така и през мобилното приложение. За регистрацията е необходим: код за достъп (предоставен от образователната институция), валиден e-mail адрес и парола, която трябва да бъде най-малко осем символа и съдържа главна буква, малка буква и цифра. Учениците и родителите могат да получат код за достъп от класния ръководител.

Чет, 18.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че съгласно заповед РД 09-4201/ 05.11.2021 год. на Министъра на образованието и науката, учениците от осми до дванадесети клас ще се обучават при спазване на следния график: На 22.11.2021 год./понеделник/ – всички паралелки ще се обучават в ОРЕС. От 23.11.2021 г. до 26.11.2021 г. /включително/ – в ОРЕС ще се обучават VIII а, VIII б, VIII в, XII а, XII б клас. От 23.11.2021 г. до 26.11.2021 г. /включително/– присъствено ще се обучават учениците от IX а, IX б, X а, X в, XI а клас. От 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. /включително/ – в ОРЕС ще се обучават - IX а, IX б, X а, X в, XI а клас. От 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. /включително/– присъствено ще се обучават учениците от VIII а, VIII б, VIII в, XII а, XII б клас. Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин. и междучасие от 15мин. Бъдете здрави!
36.856 ms. | 4.00 MB