Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Актуално

Пон, 17.01.2022

Родителска среща 19.01.2022 год.

Уважаеми родители, Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров", Ви уведомява, че на 19.01.2022г от 17:30ч. ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от всички класове. Срещата ще е по класове в съответните класни стаи.

Сря, 05.01.2022

Съобщение !

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че с писмо с изх. № 11-1/04.01.2022 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Сливен, и съгласно т. 4.1. на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, утвърдени със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, в СПГСГ "Арх Георги Козаров" от 06.01.2022 год. се организира обучение по следния график: Учениците от: VIII а, IX а,, X а, X в, XI a и XII а – със зелен сертификат, антиген тест или изразено писмено съгласие от родител за изследване, провеждано веднъж седмично са присъствено на училище, за останалите ученици от класа се организира обучение от разстояние в електронна среда – синхронно. Учениците от: VIII б, VIII в, IX б и XII б ще се обучават в ОРЕС Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин.

Пон, 13.12.2021

Съобщение !!!

Уважаеми родители и ученици, Информираме Ви, че съгласно писмо с изх. № 11-38/11.12.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Сливен и писмо РД 13-2556/13.12.2021 год. на Началника на РУО Сливен, считано от 14.12.2021 год. всички ученици на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" от VIII до XII клас продължават обучението си присъствено без тестване при същото седмично разписание ! Бъдете здрави! От ръководството.
17.832 ms. | 4.00 MB