Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Актуално

Пет, 21.01.2022

Съобщение !!!

Уважаеми родители и ученици, Информираме Ви, че от 24.01.2022 г. всички ученици от VIII до XII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда, чрез платформата Тиймс. Обучение ще се осъществява съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин. и междучасие от 15мин. Всички ученици да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки. Бъдете здрави! От ръководството

Пон, 17.01.2022

Родителска среща 19.01.2022 год.

Уважаеми родители, Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров", Ви уведомява, че на 19.01.2022г от 17:30ч. ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от всички класове. Срещата ще е по класове в съответните класни стаи.

Сря, 05.01.2022

Съобщение !

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че с писмо с изх. № 11-1/04.01.2022 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Сливен, и съгласно т. 4.1. на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, утвърдени със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, в СПГСГ "Арх Георги Козаров" от 06.01.2022 год. се организира обучение по следния график: Учениците от: VIII а, IX а,, X а, X в, XI a и XII а – със зелен сертификат, антиген тест или изразено писмено съгласие от родител за изследване, провеждано веднъж седмично са присъствено на училище, за останалите ученици от класа се организира обучение от разстояние в електронна среда – синхронно. Учениците от: VIII б, VIII в, IX б и XII б ще се обучават в ОРЕС Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин.
19.305 ms. | 6.00 MB