Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Актуално

Чет, 23.07.2020

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че подаването на документи за участие в трети етап на класиране за приемане в паралелки VІІІ клас за учебната 2020/2021 година ще се извършва на 24 и 27 юли 2020 г. включително по един от следните начини по Ваш избор: Подаване на заявление за класиране по електронен път: Ще се осъществява на следния адрес: https://priem.mon.bg. Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които те са получили от съответните училища. За кандидатстване в професионална паралелка се прикачва сканирано в PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 MB/, издадено от личния лекар на ученика. Подаване на заявление на хартиен носител: В област Сливен ще се извършва в Регионално управление на образованието – Сливен /бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 2, стая № 215/. Работното време на комисията в РУО – Сливен ще бъде, както следва: от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 24 и 27.07.2020 г. При подаване на заявление на хартиен носител е задължително да присъства родител/настойник на ученика. В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети, не са записани или не са кандидатствали до момента. В заявлението учениците подреждат желанията си по реда на предпочитание, но само за паралелки, в които са обявени свободни места. Резултатите от трети етап на класирането ще бъдат обявени на 29.07.2020 г. Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, на 30 юли 2020 г.

Пон, 15.06.2020

Съобщение!

Уважаеми, зрелостници от СПГСГ „Арх. Г. Козаров“, Уведомяваме Ви, че в периода от 15.06.2020 до 17.06.2020год. може да се запознаете с писмените си работи от ДЗИ през 2020 год. Проверката се извършва в сградата на гимназията в присъствието на член на Училищната зрелостна комисия.

Пет, 24.04.2020

Учебни материали за 24.04.2020 година

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока. За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook. При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка. VIII клас VIII а клас, БЕЛ, "Съперничество или братство", литературно упражнение" , учител: Добринка Кирякова VIIIa клас, Английски език, Тема: "5c Grammar in Use" , Учител: Десислава Стоянова VIIIб клас, Английски език, тема: "Celebrations and traditions-use of English ", учител: Силвия Пенева VIIIв клас, Английски език, тема: "Travel" , учител: Силвия Пенева VIIIа клас, Биология и здравно образование, тема: "Висша нервна дейност" , учител: В. Димова VIII б клас, Философия, Тема:" Личност и себепознаване ", Вилиана Станилова VIIIб ФВС Тема: „АЕРОБИКА-УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО“ , Учител: А.Пеев IX клас IXa клас, Английски език, тема: " Skills Work - garden plants & domestic animals ", учител: Силвия Пенева IXа клас, Биология и здравно образование, тема: "Осмотично поведение на еукариотни клетки ", учител: В. Димова IXа клас, Химия и ООС, тема: "Въглехидрати. Монозахариди. Глюкоза ", учител: В.Димова X клас X а,б клас, БЕЛ, Тест "Литература между двете световни войни ", учител: Добринка Кирякова X а,б Физика Тема: "Ренгенови лъчи " Учител: Зорница Славова X а б Математика Тема:"Формули за медиани и ъглополовящи на триъгълник " Учител: Зорница Славова X а клас, Философия, Тема:" Философско познание и реалност ", Вилиана Станилова X а,б клас – История – Тема: „От партийно към безпартийно управление ” Учител: Радостинка Георгиева Xа клас Химия и ООС, тема: "Органични съединения ", учител: В Димова X а-X б ФВС Тема: „VIII-те упражнения за цялото тяло “, Учител: А.Пеев XI клас XIa клас, Английски език, Тема: "Working in the city" , Учител: Десислава Стоянова XI а клас – История – Тема: „България в перипетиите на Първата световна война ” Учител: Радостинка Георгиева XIа клас, учебен предмет: строителна механика, тема: "Решаване на ферми чрез изрязване на възли - проверка на получените резултати" , учител: инж. Маия Георгиева XI клас, Философия, Тема: Човек. Човек и общество ", Вилиана Станилова XIа ФВС „ПЛАНК-упражнения у дома“ , учител: А.Пеев XII клас XIIб клас, ЧЕП-Английски език, Тема: "Business Letters ", Учител: Десислава Стоянова XII а б Математика,Тема:"Квадратна функция" ,Учитер:Зорница Славова XII а и XII б клас, Свят и личност, Тема:" Балканите- свят на кръстопът, среща на етноси и култури ", Вилиана Станилова XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - ПРИМЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА Изчисляване и конструиране на проста греда VIII ; учител: инж.Дарина Попова XII "Б" Производствена практика; Tема: Същност на санирането на сгради и съоръжения ; учител: инж.Дарина Попова Тема на педагогическия съветник: Интернет заплахи , Вилиана Станилова
183.468 ms. | 4.00 MB