Обществен съвет

Покана

Portable Document Format [268 KB]

Покана, Отчет, Протокол 1 25.09.2017

Portable Document Format [1.37 MB]

Покана, Протокол 3 30.06.2017

Portable Document Format [670 KB]

Протокол 1 05.01.2017

Portable Document Format [366 KB]