Обществен съвет

Протокол 17.04.2019

Portable Document Format [346 KB]

Покана, Отчет, Протокол 1 25.09.2017

Portable Document Format [1.37 MB]

Покана, Протокол 2 25.10.2018

Portable Document Format [800 KB]

Покана, Протокол 3 21.01.2019

Portable Document Format [779 KB]

Покана

Portable Document Format [268 KB]

Покана, Протокол 3 30.06.2017

Portable Document Format [670 KB]

Протокол 1 05.01.2017

Portable Document Format [366 KB]