История

История:

  • 1959 г. се създава Професионално училище по сградостроителство.
  • 1960 г. приемът нараства на 12 паралелки.
  • 1961 г. започва строежът на сградата на училището с доброволния труд учители и ученици.
  • 1964 г. към училището се изграждат физкултурен салон, столова и общежитие, а проектната документация е изработена от тогавашните преподаватели.
  • 1976 г. училището е преименувано в СПТУ по индустриализирано строителство като базово към СМК- Сливен.
  • 1989 г. училището разширява дейността си и започва да обучава ученици за професията строителен техник и е преобразувано в Техникум по строителство.
  • 1992 г. за патрон на училището е избран един от известните български архитекти и кмет на град Сливен архитект Георги Козаров.
  • 2003 г. училището приема ново име - Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров”, или както всички го наричаме СПГСГ