Архитект Георги Симеонов Козаров

По-важни дати от личния и семейния живот:

 • Роден на 22 март 1872г. от Ангела и Симеон Козарови
 • 1892-1897г. – студент в Мюнхен, после в Техническия Университет на гр. Щутгарт, където се дипломира и изкарва няколкомесечен стаж в различни немски фирми
 • м. септември 1904г. сключва брак с Анастасия х. Славчова
 • умира на 11 март 1953г. в дома си в София

По-важни дати от дейността му като архитект, строителен предприемач и индустриалец

 • 20 май 1897г. – назначен за градски инженер-архитект на гр. Сливен. Работи по плана на квартал „Клуцохор“ и подобряването на градоустройствения план на Сливен
 • 20 април 1899г. – назначен е временно на работа в министерството на обществените сгради, благоустройството и пътищата
 • 1901г. – участва в конкурс за сграда на проектирания Музей на възраждането. Проектът му е отличен с трета награда
 • 1901-1903г. – архитект в гр. Бургас. Описва павилионите на текстилната фабрика на Добри Желязков и събира сведения за неговия живот и дейност
 • 1902г. – разработва конкурсната програма и плана за изграждане на паметника на Хаджи Димитър в Сливен
 • 1903-1927 – главен окръжен архитект на Търново
 • 1906г. – създава архитектурно-строително бюро
 • 1909г. – изгражда керамичната фабрика до с. Калтинец, Горнооряховско в съдружие с Михаил х. Славчев
 • 1909г. – включва се в конкурса за Окръжна палата на Велико Търново. Натоварен е да изработи окончателния проект и осъществява надзора над строителните работи
 • 1910г. – ръководи успешно строителството на Мелницата с макаронена фабрика край Балчик, призната за едно от върховите постижения на строителните технологии от тези години
 • 1913г. – превръща керамичната си фабрика в една от най-модерните тогава в България
 • 1928г. – като предприемач печели търга за строителството на големия шосеен мост на р. Янтра при с. Раданово и сам ръководи неговото изграждане
 • 1934г. – Керамичната му фабрика е удостоена със Златен медал от Пловдивския панаир за високо качество на продукцията си
 • 1935г. – кмет на гр. Сливен
 • 1937г. – ръководи представителна делегация на Българското инженерно-архитектурно дружество на панаира в Лайпциг
 • 1952г. архитект Козаров изпраща писмо до тогавашния министър-председател на България. В него той предупреждава, че изграждането на язовир „Копринка“ при гр. Казанлък рязко ще намали дебита на р. Тунджа след язовирната стена, което ще се отрази негативно на земеделието в Сливенския регион. Затова предлага свой план да се изградят няколко микроязовира по планинските реки в околностите на Сливен и да се използват по-рационално подпочвените води на Краставо поле.

Снимки

Презентация